pomknąć


pomknąć
Pomknąć jak strzała zob. strzała 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • pomknąć — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}pomykać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pomknąć — dk Va, pomknąćnę, pomknąćniesz, pomknąćnij, pomknąćnął, pomknąćnęła, pomknąćnęli, pomknąćnąwszy pomykać ndk I, pomknąćam, pomknąćasz, pomknąćają, pomknąćaj, pomknąćał «bardzo szybko przesunąć się z miejsca na miejsce, pobiec, pojechać, polecieć,… …   Słownik języka polskiego

  • pomykać — → pomknąć …   Słownik języka polskiego

  • pomykać — Pomknąć jak strzała zob. strzała 1 …   Słownik frazeologiczny

  • МЕЧТА — МЕЧТА. Этимология слова мечта неясна. Недовольный объяснениями Маtzenauer а, Миклошича, Горяева и Преображенского, проф. Г. А. Ильинский предполагал в слове мьčьta корень *mĭk и сопоставлял его с cumikat, mìcnut , вл. mikać моргать , mik… …   История слов

  • strzała — 1. Popędzić, polecieć, pomknąć itp. jak strzała «pobiec, pojechać bardzo szybko»: Jak strzała pomknął z powrotem – byle tylko nie zauważyli nieobecności! B. Jasieński, Palę. 2. Prosty jak strzała a) «o drodze, szlaku: ciągnący się prosto, bez… …   Słownik frazeologiczny

  • pognać — dk I, pognaćam, pognaćasz, pognaćają, pognaćaj, pognaćał, pognaćany a. pogonić dk VIa, pognaćnię, pognaćnisz, pognaćgoń, pognaćnił, pognaćniony poganiać ndk I, pognaćam, pognaćasz, pognaćają, pognaćaj, pognaćał, pognaćany 1. «ponaglić kogoś, coś… …   Słownik języka polskiego

  • popędzić — dk VIa, popędzićdzę, popędzićdzisz, popędzićpędź, popędzićdził, popędzićdzony popędzać ndk I, popędzićam, popędzićasz, popędzićają, popędzićaj, popędzićał, popędzićany 1. «zmusić kogoś lub coś do pójścia, posuwania się w określonym kierunku»… …   Słownik języka polskiego

  • porwać — dk IX, porwaćrwę, porwaćrwiesz, porwaćrwij, porwaćał, porwaćany porywać ndk I, porwaćam, porwaćasz, porwaćają, porwaćaj, porwaćał, porwaćany 1. «schwyciwszy, schwytawszy zabrać, uwieźć, uprowadzić kogoś, coś siłą, przemocą, wbrew czyjejś woli»… …   Słownik języka polskiego

  • posunąć — dk Vb, posunąćnę, posunąćniesz, posunąćsuń, posunąćnął, posunąćnęła, posunąćnęli, posunąćnięty posuwać ndk I, posunąćam, posunąćasz, posunąćają, posunąćaj, posunąćał, posunąćany 1. «ruszyć coś z miejsca, przesunąć do przodu, w jakimś kierunku;… …   Słownik języka polskiego